Naše služby

Kompletní seznam služeb

Účetnictví, daně

- vedení jednoduchého účetnictví
- vedení účetnictví
- vedení daňové evidence
- přechod na podvojné účetnictví
- evidence mezd
- účetní, ekonomické a podnikatelské poradenství
- daňové optimalizace
- inventarizace majetku
- finanční leasing
- sestavování účetních závěrek a daňových přiznání
- dohled nad účetnictvím klientů
- rekonstrukce vašeho účetnictví v předchozím období
- jednorázové kontroly účetnictví

Mzdy

- komplexní evidence mezd
- výplatní pásky a platební příkazy k úhradám
- personalistika (pracovní smlouvy, mzdové výměry, dohody o skončení, prohlášení k dani, atd)
- vedení evidenčních listů důchodového pojištění
- vedení mzdových listů
- roční zúčtování daně ze závislé činnosti
- roční zúčtování sražkové daně
- zastupování při kontrolách mezd (OSSZ, VZP, FÚ)
- zpracování náhrad za pracovní úrazy

Daňová přiznání

- daň z příjmů fyzických osob
- daň z příjmů právnických osob
- DPH
- daň silniční
- majetkové daně (daň z nemovitostí, daň z nabytí nemovitostí)
- spotřební daně (včetně zelené nafty)

Kontroly a zastupování

- zastupování při kontrolách a jednání na úřadech
- FÚ, OSSZ, zdravotní pojišťovny
- inspektoráty práce, úřady práce, Kooperativa
- živnostenský úřad, celní úřad

Administrativa

- administrativní práce spojené se založením a provozem firmy
- zpracování podkladů pro úvěry a podnikatelské záměry
- zajištění auditu, odkladu daňového přiznání do 30.června, právních služeb (založení obchodní společnosti, kupní smlouvy aj.) prostřednictvím spolupracujících firem

Dotace

Dotace úřadu práce na nově zřizovaná pracovní místa:
- zpracování podnikatelských záměrů
- kompletní vyřízení žádosti
- zpracování expertíz pro úřady práce
Dotace ze strukturálních fondů EU
- zajištění podkladů pro evropské dotace

Externí audity

- Externí audity projektů realizovaných z fondů EU, pokud základní dokumenty těchto programů definují možnost ověřit projekt nejen externím auditorem z Komory auditorů ČR, ale i certifikovaným účetním.

Typy účetních jednotek

- podnikatelé
- obchodní společnosti (a.s., s.r.o., družstva)
- územní samosprávné celky (obce)
- příspěvkové organizace (školy, městy a obcemi zřizované organizace)
- neziskové organizace (zájmová sdružení, spolky)
- církve
- bytová družstva
- společenství vlastníků bytových jednotek

Záruky

- smlouva o dílo
- mlčenlivost
- odpovědnost za škodu krytá pojistkou