hlavní stránka www.hutar.cz


 

Kompletní seznam služeb:

1) Účetnictví a daně
- vedení účetnictví a daní
- vedení účetnictví (dříve „podvojné účetnictví“)
- vedení daňové evidence (dříve „jednoduché účetnictví“)
- přechod na podvojné účetnictví
- evidence mezd
- účetní, ekonomické a podnikatelské poradenství
- daňové optimalizace
- inventarizace majetku
- finanční leasing
- sestavování účetních závěrek a daňových přiznání
- dohled nad účetnictvím klientů
- rekonstrukce vašeho účetnictví v předchozím období
- jednorázové kontroly účetnictví

2) Daňová přiznání
- daň z příjmů fyzických osob
- daň z příjmů právnických osob
- DPH
- daň silniční
- majetkové daně (darovací, dědická, daň z nemovitostí,    daň z převodu nemovitostí)
- spotřební daně (včetně zelené nafty)

3) Kontroly a zastupování
- zastupování při kontrolách a jednání na úřadech
- FÚ, OSSZ, zdravotní pojišťovny
- inspektoráty práce, úřady práce, Kooperativa
- živnostenský úřad

4) Administrativa
- administrativní práce spojené se založením a provozem    firmy
- zpracování podkladů pro úvěry a podnikatelské záměry
- zajištění auditu, odkladu daňového přiznání do    30.června, právních služeb (založení obchodní    společnosti, kupní smlouvy aj.) prostřednictvím    spolupracujících firem

5) Dotace
Dotace úřadu práce na nově zřizovaná pracovní místa:
- zpracování podnikatelských záměrů
- kompletní vyřízení žádosti
- zpracování expertíz pro úřady práce

Dotace ze strukturálních fondů EU
- zajištění podkladů pro evropské dotace

6) Externí audity
- Externí audity projektů realizovaných z fondů EU, pokud    základní dokumenty těchto programů definují možnost    ověřit projekt nejen externím auditorem z Komory auditorů    ČR, ale i certifikovaným bilančním účetním

Typy účetních jednotek:

- podnikatelé
- obchodní společnosti (a.s., s.r.o., družstva, v.o.s.,
   k.s.)
- územní samosprávné celky (obce)
- příspěvkové organizace (školy, městy a obcemi    zřizované organizace)
- neziskové organizace (zájmová sdružení, spolky)
- církve
- bytová družstva
- společenství vlastníků bytových jednotek
- sdružení fyzických osob

Záruky:

- smlouva o dílo
- mlčenlivost
- odpovědnost za škodu krytá pojistkou