Bc. Jana Hadrabová - tel. +420568860921
vedení účetnictví - e-mail hadrabova@hutar.cz 
daňová evidence, účetnictví obcí