Bc. Petra Veškrnová - tel. +420568860925
vedení účetnictví - e-mail veskrnova@hutar.cz 
daňová evidence, účetnictví obcí